EU projekti

Jačanje konkurentnosti poduzeća NTH Mobile uvođenjem sustava upravljanja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća NTH Mobile uvođenjem sustava upravljanja

Kratki opis projekta: Poduzeće NTH Mobile d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poduzeća NTH Mobile uvođenjem sustava upravljanja“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, kod Poziva: KK.03.2.1.14, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta poduzeće uvodi sustav upravljanja kvalitetom te sustav upravljanja informacijskom sigurnošću.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:  Rezultati projekta su izdani certifikati za norme ISO 9001 i 27001. Zahvaljujući provedbi projekta poduzeće će unaprijediti 2 poslovna procesa te povećati svoju konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 285.095,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 213.076,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 138.499,40 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. listopada 2020.  – 1. listopada 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Robert Fejzulahu, robert.fejzulahu@nth.ch

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva NTH Mobile d.o.o.

Jačanje konkurentnosti poduzeća NTH Mobile kroz nastupe na međunarodnom sajmu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK:  

NTH Mobile d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA: 

Jačanje konkurentnosti poduzeća NTH Mobile kroz nastupe na međunarodnom sajmu

KRATKI OPIS PROJEKTA:   

Svrha projekta je nastupima na međunarodnom sajmu povećati konkurentnost, postići veću tržišnu prepoznatljivost te dugoročno ostvariti rast i razvoj. U sklopu projekta će biti održana dva nastupa na sajmu Mobile World Congress u Barceloni u 2018. i 2019. godini, izradit će se analiza tržišta od strane marketinških stručnjaka te izrada promotivnih materijala.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:            

Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća,  zadržavanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika. Nastupima na sajmu će se povećati prepoznatljivost i konkurentnost, uspostavit će se novi poslovni kontakti i formalizirati ugovori o poslovnoj suradnji.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK):  

1.444.823,12 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:  

925.527,27 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:                   

22. lipnja 2017. god.  – 22. svibnja 2019. god.

KONTAKT OSOBA:        

Ivana Lazar, ivana.lazar@nth.ch

KORISNI LINKOVI:    

www.strukturnifondovi.hr;

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća NTH Mobile d.o.o.